kötelező nyilvánosság

 

Adat

Közzététel

I. ALAPADATOK

Cégnév

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.

email

hertergyula.kht@nanasholding.hu info.kht@nanasholding.hu

telefon

+36 52 / 351-535

cím

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat részesedése

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

II. SZERVEZETI STRUKTÚRA, SZABÁLYOZÁSOK

A szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Herter Gyula, ügyvezető

Felügyelőbizottsági tagok:

  • Csiszár Ferenc,
  • Ötvös Attila,
  • Bódi Judit

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:
Herter Gyula

 

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kftfeladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, iratok, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

III. Alaptevékenysége, feladat- és hatáskör

Főtevékenység

    Egyéb vendéglátás

Az ellátott közfeladat

Gyermekétkeztetés

A közfeladatot ellátó szervezet által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Gyermekétkeztetés, egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Nyilvános kiadványok

Nincs

A testületi szerv esetén azokra testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

 

 

IV. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA

A kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közzétett hirdetmények, közlemények

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Különös közzétételi lista

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az egyedi közzétételi lista

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

V. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervezet

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Alapított közalapítványok

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Alapított költségvetési szerv adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

VII. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A  jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

VIII. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

Üzleti tervek

     

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2015.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2016.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2017.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2018.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2019.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2020.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. üzleti terv 2021.

A számviteli törvény szerinti beszámolók

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója, MELLÉKLETE

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, MELLÉKLETE

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

Közfeladat ellátási beszámoló

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2014. évi Közfeladat ellátási beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2015. évi Közfeladat ellátási beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi Közfeladat ellátási beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017. évi Közfeladat ellátási beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi Közfeladat ellátási beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi Közfeladat ellátási beszámolója

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi Közfeladat ellátási beszámolója

IX. FOGLALKOZTATÁS

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Munkabérek, juttatások

A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

X. SZERZŐDÉSEK

Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

XI. KÖZBESZERZÉSEK

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2021. évi közbeszerzési terv

eseménynaptár

2020 - December
előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2021 - Január
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2021 - Február
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2021 - Március
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2021 - Április
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2021 - Május
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2021 - Június
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
2021 - Július
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2021 - Augusztus
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2021 - Szeptember
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
2021 - Október
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2021 - November
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
2021 - December
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2022 - Január
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2022 - Február
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
2022 - Március
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2022 - Április
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2022 - Május
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2022 - Június
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
2022 - Július
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2022 - Augusztus
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2022 - Szeptember
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2022 - Október
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2022 - November
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
2022 - December
vissza nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

hirdetések

elérhetőségeink

Postai cím:
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.

Telefonszám:
06 (52) 351-535

Email:
hertergyula.kht@nanasholding.hu
info.kht@nanasholding.hu

tárhelyszolgáltatónk

MAXER Hosting Kft.

Cégjegyzékszám:
0809013763

Adószám:
13670452-2-08

Bankszámlaszám:
CIB Bank 10700031-43547609-51100005

Cím:
Budapest XIII.
Victor Hugo u. 18-22.

e-mail:
support@maxer.hu

Tel.: 70 / 422 73 63
Fax: 1 / 700 19 51

Szeretünk és tudunk főzni – minőségi alapanyagból, finomat és egészségeset!

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft - 2014

powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin